AVUKAT

NAZİFE DİZE

: 0212 225 39 79
: 0212 234 03 49
: ndize@nazifedize.av.tr
: HALASKARGAZİ CAD. NO: 53 UZAY APT. K.6 HARBİYE